Λάμπρος Παπαλέξης & Οι Χτισμένες των Θεμελίων w/ Johnie Thin - Άγονα Νερά @Ρομάντσο 05/03/16
Λάμπρος Παπαλέξης & Οι Χτισμένες των Θεμελίων w/ Johnie Thin - Άγονα Νερά @Ρομάντσο 05/03/16

Cameras: Aylos Abies Sylos & Michael Tzanoglos