Λ.Παπαλέξης & Οι Χτισμένες των Θεμελίων - The night they drove old dixie down @Ρομάντσο 05/03/16
Λ.Παπαλέξης & Οι Χτισμένες των Θεμελίων - The night they drove old dixie down @Ρομάντσο 05/03/16

Cameras: Aylos Abies Sylos & Michael Tzanoglos